Randers

Region Midtjylland

Adresse: Jernholmen 3, Randers
Driftsperiode: 1966 - 2005
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2000.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører flere undersøgelser i 1990'erne, herunder boringer til grundvandet.
Forurening: Der konstateres en forurening med Tributyltin-holdigt (TBT) terpentin i grundvandet.
Afværge af forureningen: Århus Amt vurderer i 1999, at der ikke kan meddeles påbud om oprensning til virksomheden. Amtet etablerer herefter et drænsystem til opsamling af forurenet grundvand.
Region Midtjyllands prioritering: Region Midtjylland har overtaget driften af drænsystemet og forbedret rensningen af TBT i det vand, der samles op i drænene.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Jernholmen 3, 8960 Randers

View Larger Map

Mere information om grunden

På grunden ligger i dag firmaet Beton Genbrug ApS.

- Forurenede Collstropgrunde i Randers

Ingen kommentarer:

Send en kommentar