Køge

Region Sjælland

Adresse: Værftsvej 1, 1a, 3, Cementvej 3, Køge
Driftsperiode: 1889 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1987.
Forureningsundersøgelse: Undersøgelser har konstateret en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og tungmetaller. Forureningerne strømmer ad flere veje ud ad grunden. Den sydlige transportvej truer et boligområde. Den centrale og nordlige del af forureningen er arealmæssigt lukket af med parkeringsplads og vejområder. Såfremt at arealet ændres til mere følsom anvendelse, vil der skulle ske en oprensning/afværge. Der er ingen grundvandsinteresser i området, men det grundvand, der strømmer i nordnordøstlig retning, vurderes at transportere forureningen ud i Køge Bugt.
Afværgeforanstaltninger: Der er etableret et afskærende dræn, der kan opsamle forureningen, før den når et boligområde. Der foretages tilbagevendende kontrol af, om afværgesystemet virker efter hensigten.
Region Sjællands prioritering: Region Sjælland forventer, at afværgeforanstaltningerne skal opretholdes i mange år frem.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Værftsvej 1, 1A og 3, 4600 Køge

View Larger Map

Cementvej 3, 4600 Køge

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar