Aalborg

Region Nordjylland

Adresser: Krebsen 2, 6, 6A, 8, 10 og Drastrup Skovvej 33A Aalborg
Driftsperiode: 1970 - 2004
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2005 på hhv. vidensniveau 1 og 2.
Forureningsundersøgelse: Nordjyllands Amt laver i 1997 en undersøgelse, der skal fastslå om grunden er forurenet. I 2005 gennemføres med midler fra værditabsordningen en undersøgelse på Drastrup Skovvej 33A.
Forurening: Undersøgelserne konstaterer jordforurening med imprægneringsstofferne krom, kobber, arsen samt tjærestoffer.
Region Nordjyllands prioritering: Da jordforureningerne på Krebsen 2, 6-10 og 6A ikke truer prioriterede drikkevand og menneskers sundhed, er grunden ikke prioriteret til yderligere offentlig indsats.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Krebsen 2, 6, 6A, 8 og 10, 9200 Aalborg

View Larger Map

Drastrup Skovvej 33A, 9200 Aalborg

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar