Brabrand

Region Midtjylland

Adresse: Edwin Rahrs Vej 79, Brabrand
Driftsperiode: 1963 - 2007
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1992.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører en indledende undersøgelse i 1992. Virksomheden gennemfører herefter en frivillig undersøgelse i 1993. DR-Nyhedsprogrammet 21-søndag undersøger i sensommeren 2010 en vandgrav og jorden på grunden for forurening. Århus Kommune undersøger i september 2010 vandhuller i Langdalen nedstrøms grunden. Region Midtjylland vil inden årsskiftet have undersøgt, om sedimentet i vandhullerne i Langdalen er påvirket af forureningen fra grunden.
Forurening: Jordforurening med arsen og krom påvises i undersøgelserne fra 1992 og 1993. I september 2010 genfindes forureningen i såvel jord som vand. Denne gang med et højt indhold af arsen. Århus Kommune finder arsen i vandet i de to vandhuller nedstrøms grunden.
Afværge af forureningen: Ingen, bortset fra at adgangsforholdene til grunden og vandhullerne forhindres ved hegning.
Region Midtjyllands prioritering: Regionen vil i nær fremtid vurdere behovet for en undersøgelse af, om jord- og grundvandsforureningen med specielt arsen kan give en skadelig virkning på grundvandet. Grundlaget for vurderingen vil være eksisterende viden om grundvandssystemets opbygning, herunder grundvandets sårbarhed overfor jordforurening.
Regionen og Århus Kommune er enige om, at der er tale om en gammel forurening fra før, jordforureningsloven trådte i kraft. Collstrop virksomheden kan derfor ikke stilles til ansvar for forureningens skader.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Edwin Rahrs Vej 79, 8220 Brabrand

View Larger Map

Yderligere information

1. juli 2011 på DR.dk: Kræftfremkaldende stof er endt i grundvandet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar