Brande

Region Midtjylland

Adresse: Fynsvej 20 eller Fynsvej 23, Brande
Driftsperiode: 1978 - stadig aktiv
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2006.
Forureningsundersøgelse: Ringkøbing Amt har i starten af 1990'erne fået gennemført flere undersøgelser.
Forurening: Der er påvist arsenforurening i overfladejorden og krom i det grundvand, der ligger tæt på terræn.
Afværge af forureningen: Virksomheden har siden 1998 bortpumpet forurenet grundvand.
Region Midtjyllands prioritering: Region Midtjylland foretager sig ikke mere i sagen, så længe virksomheden afværgepumper og moniterer i forhold til grundvand og vandområder, og så længe at Ikast-Brande Kommune fører tilsynet med afværgepumpningen.
I forbindelse med nedlukning af virksomheden skal der seneste 12 måneder efter ske oprensning af den forurenede jord under faste belægninger og bygninger. Til sikkerhed for denne forpligtelse er der deponeret et indexreguleret ejerpantebrev på 3.000.000 kr. med pant i selskabets grunde og bygninger.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Fynsvej 20, 7330 Brande

View Larger Map

Yderligere information

Fynsvej 23, Brande - Afværgeprojekt oppumpning af forurenet grundvand - Dansk A-træ

Ingen kommentarer:

Send en kommentar