Ishøj

Region Hovedstaden

Adresse: Industribuen 19, Ishøj
Driftsperiode: 1974 - 1990
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2001.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres en forureningsundersøgelse af jord og grundvand i 1992.
Forurening: Undersøgelsen påviser forurening med metaller, men også med kulbrinter og phenoler i jord og i det terrænnære grundvand.
Afværgeforanstaltninger: Der er ikke gennemført afværgetiltag overfor forureningen.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealet benyttes til erhvervsformål, og at forureningen ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Industribuen 19, 2635 Ishøj

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar